Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Fotogalerija Preses istaba Aktualitātes Darbu iegāde Mēs runājam Kontakti

 

1.Ingrīda Burāne :Ir pamats runāt par garīgo krīzi (Neatkarīgā 2011.g. 29..marts)

http://zinas.nra.lv/izklaide/p-s-kultura/44310-ingrida-burane-ir-pamats-runat-par-garigo-krizi.htm?act=print

 

 

 

LATVIJAS MĀKSLA

2. STARPTAUTISKĀ MASKAVAS MĀKSLAS SALONA IZSTĀDĒ „CDH-2011. MĀKSLINIEKS UN PILSĒTA”

 

No 2011. gada 11. līdz 20. martam „Starptautiskā Mākslinieku savienību konfederācijas” rīkotajā ikgadējā Starptautiskajā Maskavas mākslas salona izstādē „CDH-2011. Mākslinieks un Pilsēta” tiks pārstāvēta Latvijas mākslinieku jaunrade. Izstādē, kura norisinās Centrālajā Mākslinieku namā Maskavā, tiek prezentēta Baltijas valstu, Neatkarīgo Valstu Savienības un Krievijas autoru māksla.

Izstādes „CDH – 2011. Mākslinieks un Pilsēta” pamatideja ir parādīt divas individualitātes: mākslinieku un pilsētu. Tajā pilsēta atklājas kā plaša, daudzslāņaina laika tecējuma portrets ar priekšstatu par garīgo un materiālo. Savukārt autors ir iedvesmas avots, rosinošs mākslinieciskajai daiļradei, iekšējās būtības apziņai, viņa un sociālās vides savstarpējam saattiecinājumam. Pilsētas un mākslinieka attiecības iecerēts parādīt kā plašu un daudzpusīgu izpausmju lauku. Latvijas Mākslinieku savienības ekspozīciju veidos Alekseja Naumova, Ilzes Avotiņas, Andra Vītoliņa, Ivara Heinrihsona un Patricijas Brektes kompozīcijas. Atšķirīgu māksliniecisko rokrakstu sniegumā katrs no autoriem atklāj individuālajai izjūtai atbilstošu pilsētas tēmas interpretāciju. Par iedvesmas avotu var kļūt realitātē tverts pilsētas tēls, par idejas galveno izteicēju var kalpot pilsētai piederīgs motīvs, nereti mākslinieka daiļradē kļūstot par ilgnoturīgu izziņas elementu. Dažkārt saturiskā pamata atklāsmei ir pietiekoši ar mākslinieciskajā tēlojumā iemiesotu pilsētas un cilvēciskā ideju. Ikviens no Latvijas ekspozīcijas darbiem nes atšķirīgu domas piesātinājumu.

Izstādes ietvaros paralēli tiek veidotas atsevišķu autoru personālizstādes. Uzaicinājumu veidot personālo ekspozīciju šogad saņēma māksliniece Aija Zariņa. Starptautiskajā Maskavas mākslas salonā „CDH – 2011. Mākslinieks un Pilsēta” autore realizēs ideju „Nākotnes pilsēta”, kura izrādīs būtiskus procesus cilvēka tālākajā attīstībā.

                                       Projekta kuratore -

Mākslas zinātniece Diāna Rutkovska

Ilze Avotiņa_Sapnis par laimi
Ilze Avotiņa "Sapnis par laimi"
Andris Vītoliņš Kaut kur starp beigām un jaunu sākumu
Andris Vītoliņš ,,Kaut kur starp beigām un jaunu sākumu"
ivars Heinrihsons Vīrietis pilsēta
ivars Heinrihsons Vīrietis pilsēta
LATVIJAS MĀKSLA 13. STARPTAUTISKAJĀ MASKAVAS MĀKSLAS SALONA „CDH – 2010” IZSTĀDĒ ”LIELAIS – MAZAJĀ”
 
Latvijas Mākslinieku savienība no 19. līdz 28. martam ar latviešu mākslinieku darbu ekspozīciju tiks pārstāvēta 13. Starptautiskajā Maskavas mākslas salona „CDH – 2010.” rīkotajā izstādē. Šī gada izstādes tēma ir „Lielais – mazajā”. Salons norisināsies Centrālajā Mākslinieku namā Maskavā. Uzaicinājumu piedalīties izstādē Latvijas Mākslinieku savienība saņēma no Krievijas sabiedrisko organizāciju asociācijas „Starptautiskās Mākslinieku savienības konfederācijas”. Izstāde ieplānota kā vērienīga mēroga darbu skate, kurā tiek pārstāvēta Krievijas, NVS un Baltijas valstu māksla. Izstādes „Lielais – mazajā” ideja ir rādīt zīmējumu kā galveno mākslinieka domas nesēju. Kārtējā, 13. Salona koncepcijas pamatā ir oriģinālā zīmējuma kā domāšanas mākas rādītāja demonstrēšana. Atsauce izstādes pamatidejai rodama K. Brjullova vārdos: „Jāmāk zīmēt, lai nezaudētu spēju domāt”. Zīmējumā kā pateicīgā materiālā atklājas daudzveidīgs, formās profesionāli pārliecinošs autora iespēju spektrs. Ekspozīcijā plānots iekļaut jebkura mākslas veida pārstāvju galvenajā darbības jomā realizētus darbus, paralēli parādot šo mākslinieku kā zīmētāju potenciālu. Latvijas ekspozīciju veidos Ievas Maurītes, Lindas Kozules, Laimas Puntules, Izoldes Cēsnieces un Māra Subača kompozīcijas. Izvēlētie darbi paredz vienotu un daudzpusīgu ekspozīciju vienlaikus. Katram no māksliniekiem piemīt savs individuālais rokraksts, kas saplūst ar dzīves redzējumu un atklāj smalku, autoru subjektīvajai izjūtai attiecīgi definētu vērtību diapazonu. Latvijas mākslinieku darbu ekspozīcija parādīs zīmējumu kā daudzslāņainu radošās izpausmes lauku, kurā iespējams lietot plašu izteiksmes līdzekļu klāstu. Līnija tiek veidota ar akrila krāsu, akvareli, tinti, vīnu. Ikviens no darbiem nes spēcīgu, izstādes koncepcijai atbilstošu idejisko piesātinājumu. Lindai Kozulei būtiska ir cilvēka attīstības tēma, Izolde Cēsniece pievēršas kultūras mantojumam. Lindas Kozules un Izoldes Cēsnieces darbi ļauj novērtēt oriģinālu un neierastu pieeju zīmējumam. Ieva Maurīte pasniedz skatītājam cilvēka pamatvērtības. Māra Subača darbos dominē reliģisks filozofiskums. Tīra līnija, kas ir ikviena zīmējuma pamatā, ir Ievas Maurītes un Māra Subača šī brīža galvenais izteiksmes veids. Laimas Puntules darbos iezīmējas sabiedrības attīstības tēma, mākslinieces zīmējuma ekspresiju nosaka smalka ritma izjūta. Mākslinieku darbos atklājas, ka līnija ir ikvienas mākslinieciskas ieceres pirmsākums, veids, kurā ideja spēj iegūt tiešumu un precizitāti. Zīmējuma līnijā dzimst jebkura iecere apliecinot, ka viss lielais slēpjas mazajā.
 
Latvijas ekspozīcijas kuratore
Diāna Rutkovska 


Ieva Maurīte 

Ieva Maurīte "Atmiņas skats", 1998. Audekls, akrils, 195x130 

 

Laima Puntule

 

Laima Puntule "HAPPY END", 2006. Audekls, grafīts, 60x90