Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Izstādes galerijā 2011 Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Izstādes galerijā 2006 Rudens 2006 Skats no augšas Ģirts Bišs, Modris Brasliņš - 21 Ieva Sara Breikša Līga Jukša Vitolds Kaāerovskis Kuršu kāpas Keramikas simpozijs Nikolajs Breikšs Tekstils+X Jānis Kupčs Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasiļjeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Darbu iegāde Kontakti

2006. gada izstāžu plāns "LMS Galerija"

Februāris-Aprīlis 

02.02. - 08.04.

"Rudens" izstāde - I,II, III daļa; kurators Ivars Poikāns

Aprīlis

10.04. - 30.04.

Jauno mākslinieku izstāde "Skats no augšas"; kuratore Aija Zariņa

Maijs

03.05. - 17.05.

Mākslinieku Ģirta Biša un Modra Brasliņa izstāde "21"

Maijs-Jūnijs

20.05. - 02.06. 

Mākslas dienu izstāde - jaunās gleznotājas Ievas Sara Breikšas personālizstāde "Cik labi ir manā sapņu zemē!"

Jūnijs

05.06. - 30.06.

Jaunās gleznotājas Līgas Jukšas personālizstāde "Aiz horizonta"

Jūlijs

03.07. - 15.07.

Klasiķa, gleznotāja Vitolda Kaāerovska personālizstāde

Jūlijs-Augusts

17.07. - 10.08.

Nidas gleznu kolekcijas izstāde "Kuršu kāpas", kurators Sauļus Kropis (Lietuva)

Augusts

13.08. - 22.08.

Starptautisks keramikas simpozijs "Dialogs 2006", kuratore Ženija Loginova

Augusts-Septembris

28.08. - 15.09.

Klasiķa, gleznotāja Nikolaja Breikša personālizstāde

Septembris-Oktobris

18.09. -06.10.

Tekstilmākslas asociācijas izstāde "Tekstils + X"; kuratore Aija Baumane

Oktobris

09.10. -30.10.

Mākslinieka Jāņa Kupāa personālizstāde "Kuģu vēderi"

 

Novembris

3.11. - 25.11.

Klasiķes, grafiķes Dzidras Ezergailes personālizstāde - "Pārveidu dažādība"

Novembris-Decembris

27.11. - 05.12.

Azerbaidžānas gleznotāja Imrana Nuralijeva personālizstāde, organizē Vides Aizsardzības klubs

Decembris-Janvāris

8.10.2006. - 13.01.2007.

Mākslinieces Solveigas Vasiļjevas personālizstāde "Nezona. Skaistums"